బింకీ కల్లు కాదు… బొంగు చికెన్ తరహాలోనే… బొంగు కల్లు…!

మారేడుమిల్లి పోయేవాళ్లకు… పాపికొండలు టూర్ వెళ్లేవాళ్లకు బొంగు చికెన్ పరిచయమే… కల్లుతో గానీ, మందుతో గానీ స్నాక్స్‌గా… లేదా దేంట్లోనైనా కలుపుకొని తింటుంటారు… నూనె గట్రా లేకుండా,

Read more