జియోకి షాక్.. ! ఆఫర్ రూ.500కే స్మార్ట్ ఫోన్.. రూ.60కే..ఆన్ లిమిటెడ్ సేవలు

జియోకి షాక్.. ! ఆఫర్ రూ.500కే స్మార్ట్ ఫోన్.. రూ.60కే..ఆన్ లిమిటెడ్ సేవలు..జియోకు షాక్. అందరూ కలిసి టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఒక్కడే కలిసి చేసిన దాడిని తిప్పికొట్టేందుకు

Read more