ఎంతటి విషపు పాము కరిచినా ఇలా చేసి ప్రాణాలు రక్షించవచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 50 లక్షల మంది పాము కాటుకు గురవుతున్నారు. భారతదేశంలో ఈ సంఖ్య రెండు లక్షలని అంచనా.. మన దేశంలో దాదాపు 250

Read more

రైతు పంటను కాపాడిన పాము..విచిత్రంగా ఉంది కదా..??

పూర్వం చంద్రాజపురం అనే ఊళ్ళో మల్లయ్య అనే రైతు ఉండేవాడు. వ్యవసాయం చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాడు. తనకు వచ్చిన సంపాదనలో కుటుంభం ఖర్చులు పోను మిగిలిన డబ్బును

Read more