పిల్లల స్కూల్ బ్యాగులలో చెక్ చేస్తే పోర్న్ బుక్స్, గుట్కా ప్యాకెట్, , సిగరెట్, రేజర్, షేవింగ్ ఫోమ్,నీళ్లసీసాలో వోడ్కా..!!

ఎక్కడో అమెరికాలో ఏదో స్కూల్‌లో పిల్లాడు బ్యాగులో నుంచి తుపాకీ తీసి ఠపీఠపీమంటూ అందర్నీ కాల్చేస్తుంటే ‘వార్నీ, అదేం అమెరికారా బాబూ’ అని మస్తు విస్తుపోయాం కండోమ్స్,

Read more