గర్భిణులు బొప్పాయి తింటే అబార్షన్‌ అవుతుందా..?? ఎంత వరకు నిజమో తెలుసుకోండి.!!

పండ్లలో వేటి ప్రత్యేకత వాటిదే. వీటిలో బొప్పాయి పండు తీసుకోవడం కలిగే ఫలితాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అన్ని పళ్ళు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తే బొప్పాయి ఆరోగ్యంతో పాటు అందాన్ని

Read more

భార్య గర్భం దాల్చిందని తెలిసిన తర్వాత ఓ భర్త ఆవేదన..ఒక్కసారి చదవండి ఇలాంటి పరిస్థితి మరే ఎక్కడ రాకూడదు..!!

మేం ఇద్దరం. మూడు పూటలా తినడానికే కష్టపడుతున్నాం. నాకున్న ఉద్యోగం కూడా పోయింది. పుట్టబోయే బిడ్డకు తిండి ఎలా పెట్టాలి..? భార్య గర్భం దాల్చిందని తెలిసిన తర్వాత

Read more