కళ్ల ముందే నిండు ప్రాణం ముక్కలవుతోంటే ఏమీ చేయలేక..సీనియర్ అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఇంటర్వ్యూ చదవాల్సిందే..!

సరిహద్దుల్లో యుద్ధం వచ్చినప్పుడు సైనికులు తప్పు చేస్తే ఒక్కోసారి చిన్నస్థాయి ప్రాణ నష్టం ఉంటుంది. కానీ ఒక లోకో పైలెట్‌ రైలు నడిపే డ్రైవర్‌ తప్పిదం చేస్తే

Read more