తెలియకుండా ఆసుపత్రిలో కిడ్నీ ఎలా అమ్ముతున్నారో చూడండి..!!

గుంటూరు జిల్లాలో కిడ్నీ రాకెట్ హడలెత్తిస్తోంది. పేదల నుంచి కిడ్నీలు కొట్టేసేందుకు కొన్ని ఆసుపత్రి యాజమాన్యాలు, బ్రోకర్ల వేస్తున్న ఎత్తులు చూస్తే….ఇది నిజమా అన్పిస్తుంది. ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో

Read more