భారత్ వల్ల గూగుల్ కి 136 కోట్ల జరిమానా..!

సెర్చ్‌ ఇంజన్‌ గూగుల్‌ కు 136 కోట్ల రూపాయలు జరిమానా పడింది.. గూగుల్‌ కు కాంపిటీషన్‌ కమిషన్‌ ఆఫ్ ఇండియా (సీసీఐ) 136 కోట్ల రూపాయల జరిమానా

Read more