ఈ జబ్బులున్నవారు అరటిపండ్లు తింటే ప్రాణాలకే ప్రమాదం..!!

మనకు అతి చౌకగా అందుబాటులో ఉండే ఫల ఆహారం అరటిపండు. ఇది రుచి వలన అందరికి నచ్చుతుంది. అందరూ తింటుంటారు. ఇది మెదడకు సంతృప్తిని ఇస్తుంది. అరటిపండు

Read more