ఎంతటి విషపు పాము కరిచినా ఇలా చేసి ప్రాణాలు రక్షించవచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 50 లక్షల మంది పాము కాటుకు గురవుతున్నారు. భారతదేశంలో ఈ సంఖ్య రెండు లక్షలని అంచనా.. మన దేశంలో దాదాపు 250

Read more

మనకు ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయ్..?దాని వెనుక ఎవరికీ తెలియని కొన్ని నిజాలు…!!

ఈ లోకంలో ఆవలింతల బారిన పడని వ్యక్తులెవరూ ఉండరు. నిద్ర వచ్చినపుడే ఆవలించాలని రూలేమీ లేదు. ఎదుటి వ్యక్తి ఆ…. అని నోరు ఇంతెత్తున తెరిచి ఆవలిస్తే

Read more